31/10/2022/Новости

ПОДДРЖИ, ПРОМЕНИ, ОВОЗМОЖИ !

На 27.10.2022 год. претставници од задругата учествуваа на регионалниот саем на социјалните претпријатија во организација на Центарот за развој на Југ …

  • Напишано од Ана Барабановска
  • 35
  • 0
11/10/2022/Новости

АГРОСАЕМ Струмица

Претставници од пчеларската задруга Пчелин Рај учествуваа на агросаемот во Струмица на кој имаше околу стотина фармери од најразлични дејности. Задруг …

  • Напишано од Ана Барабановска
  • 224
  • 0