03/11/2022/Новости

Задругата Пчелин Рај учествуваше на работилница на тема – Обезбедување на социо-економска одржливост на социјалните претпријатија преку здружување во кластери

На 02,11,2022 год. претставник од задругата Пчелин Рај учествуваше на работилница која се одржа во просториите на Вардарскиот плански регион во Велес, …

  • Напишано од Ана Барабановска
  • 37
  • 0