• Напишано од admin
  • 1.036
  • 0

 

На ден 02.09.2021 год е одржан состанок на задругарите со следниот дневен ред:
1. Извештај за завршените и за тековните градежни работи на објектот во с. Водоча во периодот од последниот состанок до денес
2. Потребни инвестиции за обезбедување на санитарна вода
3. Предлог за набавка на приколки и платформи за селење на пчели
4. Донесување на одлука за ставање на објектот во хипотека во корист на донаторот
5. Предлог за начинот на користење на објектот од страна на задругарите и од трети лица и утврдување на надомест
6. Разно

Додади коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *