04/07/2022/Новости
  • Напишано од Ана Барабановска
  • 819
  • 0

Претставник од Пчеларската задруга Пчелин Рај од Струмица, Ана Барабановска во периодот од 16-21 Мај оваа година беше дел од шест дневна обука во Трјавна, Бугарија за јакнење на капацитетите на руралните жени, членки на земјоделски задруги за подобрување на нивните деловни, социјални, економски и финансиски вештини заради зголемена конкуретност на пазарот на трудот. Обуката беше финансирана од Европската Унија под акцијата KA122-ADU – Краткорочни проекти за мобилност на ученици и кадар во образование за возрасни преку Еразмус+ програмата.

Додади коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *